Autopatická Lahvička

O mě

Celý můj profesní život se zabývám medicínou. Zpočátku klasickou medicínou a později medicínou alternativní.

Původem jsem zdravotní laborantka. Ve zdravotnictví jsem pracovala přes 20 let na různých odděleních jako například mikrobologie, diabetologie, parazitologie, hygiena, cytologie, onkologie. Prováděla jsem tzv. screening cytologických a onkologických preparátů. Krátce jsem pracovala též v laboratoři jako kvalitářka mléka. Kromě mé profese byla mým zájmem psychologie a alternativní medicína.

Po roce 1989 jsem se začala plně věnovat alternativní medicíně. Rozsah mého působení v oblasti alternativní medicíny je široký. Mohu jmenovat například napravování kloubů a páteře, rehabilitace, homeopatie, kineziologie, bylinkářství, ... a v posledních letech i autopatie.

Postupuji vždy tak, že se soustřeďuji na nalezení příčiny zdravotních potíží a následné odstranění této příčiny. K tomu používám a kombinuji více metod, vždy podle toho, jaký typ člověka stojí přede mnou a v závislosti na tom, jaká metoda je pro něj právě vhodná.

Klasickou medicínu nezavrhuji, ale naopak. Nikdy nikomu neradím, že by neměl chodit k lékaři, nebo že by neměl užívat lékařem předepsané léky. Vyznávám teorii, že by klasická medicína měla s alternativní mediínou spolupracivat.

Po mém působení však většinou léky nejsou třeba.